• Met ReCourse bewustwordings­management
  altijd helder wat bij uw organisatie de
  informatieveiligheids­vooruitgang is.
 • ReCourse is partner van het innovatieve S1:
  100% garantie dat gijzelvirussen u niet treffen!
  Pieter Zandee
  ReCourse
 • “Met ReCourse kunnen we de kennis, houding en gedrag daadwerkelijk meten en verbeteren.”
  Youri Lammerts van Bueren
  CISO Bedrijfsvoerings­organisatie West Betuwe
 • “Wij kiezen voor ReCourse vanwege de leerstof en de goede rapportage­mogelijkheden.”
  Roel van der Vlugt
  CISO gemeente Alkmaar
 • Wist u dat
  80% van informatie­veiligheid
  te maken heeft met
  bewustwording?

Incidenten op het gebied van informatieveiligheid zijn veelal het gevolg van kennis, houding en gedrag van uw medewerkers. Wilt u daadwerkelijk de informatieveiligheid van uw organisatie direct, maar ook op langere termijn verhogen? En wilt u tegelijkertijd juridische en financiële risico’s verminderen? Dan is een investering in bewustwording de noodzakelijke eerste stap.

Met behulp van onze visie en wetenschappelijk onderbouwde methode “Recourse LMS” (Leer Management Systeem) voor bewustwording kunt u uw medewerkers trainen en toetsen op kennis, houding en gedrag.

Met uitgebreide rapportages krijgt u inzicht in uw organisatie en kunt u de noodzakelijke stappen tot verbetering nemen. En met “Recourse LMS” toont u niet alleen de opzet, werking en het bestaan van bewustwording in uw organisatie aan. U vermindert ook de kans op incidenten en op boetes.

“ReCourse LMS” garandeert een zichtbare verbetering binnen 6 weken nadat u bent gestart.

Bewustwordingsmanagement

Het verhogen van bewustwording van uw eigen medewerkers is de eerste en meest eenvoudige stap naar het substantieel vergroten van de informatieveiligheid. U verlaagt hiermee de kans op een boete, mocht het onverhoopt toch fout gaan. Ook minimaliseert u de kans op incidenten. Monitoring en verantwoording zijn daarom een essentieel onderdeel van bewustwording.

aanpak

Recourse biedt met “ReCourse LMS” organisaties en bedrijven een structurele aanpak om de informatiebeveiliging van hun organisatie te verbeteren. Gebruikt u het “ReCourse LMS” dan vergroot u niet alleen de bewustwording binnen uw organisatie. U verbetert ook de kennis, houding en het gedrag van uw medewerkers en u beschikt te allen tijde over managementrapportages voor de aansturing van uw organisatie. Met “ReCourse LMS” van ReCourse kunt u na een incident ondubbelzinnig aantonen dat u voldoende maatregelen heeft genomen waardoor de Autoriteit Persoonsgegevens uw organisatie geen boete kan opleggen voor dit onderdeel.

Op basis van de resultaten en inzichten uit het “ReCourse LMS” kunt u de kennis, houding en het gedrag van uw medewerkers aantoonbaar verbeteren.

 

U krijgt inzicht in de maatregelen die genomen moeten worden om de informatieveiligheid aantoonbaar te verhogen. Dit kan niet alleen per persoon, maar ook per afdeling of organisatieonderdeel.

Het “ReCourse LMS” is simpel en eenvoudig. Daarom zult u merken dat het draagvlak onder medewerkers om te werken aan informatieveiligheid snel toeneemt en dat uw organisatie gaat meedenken over aanvullende maatregelen. Iedere medewerker krijgt een eigen persoonlijk account, met op hem of haar toegepaste bewustwordingsonderdelen. Dit zijn kleine brokjes kennis die kunnen worden geoefend en die uiteindelijk worden getoetst. Alles in het eigen tempo van de medewerker.

kwaliteitseisen

Voor overheden is de leerstof toegespitst op de eisen van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) van de IBD (Informatiebeveiligingsdienst).

De rapportages uit “ReCourse LMS” zijn uitgebreid en voldoen aan de laatste inzichten van EDP-auditors. Ze voorzien in de informatiebehoefte van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De leerstof in het “ReCourse LMS” wordt periodiek geüpdatet aan de hand van actuele ontwikkelingen en nieuwe eisen van de IBD en (branche)organisaties.

Gijzelvirussen

Nederland wordt geplaagd door een steeds groter aantal gijzelvirussen. Vooral (lokale)overheden zijn het doelwit. Nadat een gijzelvirus actief is geworden in uw organisatie zijn er nog twee mogelijkheden;

 • Betalen aan de criminelen die in bijna alle gevallen dan de sleutel verschaffen om weer bij uw informatie te kunnen of;
 • Een backup teruglezen van één of meerdere dagen geleden.

Europol is druk doende om bekende sleutels op de website www.nomoreransom.org te plaatsen. Er is echter maar een kleine kans dat u de juiste sleutel aantreft. Sinds kort is er een oplossing die 99,9 % voorkomt dat u last krijgt van gijzelvirussen. ReCourse levert deze oplossing als gecertificeerd partner in Nederland.

 

Bekijk video over gijzelvirussen

Bekijk demo van de ReCourse oplossing

actueel

Actueel nieuws over informatieveiligheid.
Nieuw BIG-OP product: Factsheet Veilige wifi

Vanwege het gebruiksgemak bieden gemeenten steeds vaker wifi aan als standaarddienstverlening voor medewerkers en gasten. De IBD heeft een nieuwe factsheet gepubliceerd over de veiligheid en beveiliging van wifi-netwerken. De factsheet biedt gemeenten handvatten bij de implementatie van een veilig..

lees verder
Update bewustwordingscampagne Safe & Sound

Nederlanders weten te weinig over online gevaren en hoe zij zich daartegen kunnen beschermen. Ook onderschatten zij de kans dat zij slachtoffer worden. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Cybersecurity awareness en skills in Nederland (2016)’  van Alert Online. Om bewustwording..

lees verder
Alert Online 2016: informatieveilig gedrag en toepassen van kennis

Net als voorgaande jaren vindt ook in 2016 de bewustwordingscampagne Alert Online plaats. Van 3 tot en met 14 oktober zorgen overheid en bedrijfsleven voor meer bewustwording rondom informatiebeveiliging en aandacht voor meer informatieveilig gedrag. De campagne vindt in 2016..

lees verder
AP: Voormijnkleinkind.nl schendt privacyrechten kind


Stichting Voor Mijn Kleinkind handelt in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens door op internet gegevens te publiceren van kinderen met wie grootouders contact zoeken. Hiermee schendt zij de privacyrechten van de betreffende kinderen en hun ouders. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek. Als de stichting haar werkwijze niet in overeenstemming brengt met de wet, kan de AP handhavende maatregelen nemen.

lees verder
AP adviseert over definitieve Regeling Jeugdwet


De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over de (definitieve) aanpassing van de Regeling Jeugdwet. Op grond van deze regeling mogen jeugdhulpverleners hun geheimhoudingsplicht doorbreken voor de financiële afwikkeling van en controle op de jeugdhulp.

lees verder
Datalek door ransomware: wat moet u doen?


De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt geregeld vragen over datalekken waarbij ransomware of cryptoware is aangetroffen. Moet een organisatie dit melden aan de AP? Moeten betrokkenen, de mensen van wie de persoonsgegevens zijn, worden geïnformeerd? En wat kan een organisatie doen nadat een aanval is vastgesteld? De AP heeft als onderdeel van de campagne Alert Online informatie over ransomware en datalekken op haar site geplaatst.

lees verder

over ons

disruptive & innovatief

ReCourse is een creative organisatie en levert, naast informatieveiligheidsoplossingen die minimaal nodig zijn om in uw branche aan de geldende norm te voldoen, disruptive en innovatieve informatieveiligheidsoplossingen en diensten.

Disruptive staat voor nieuwe en ontwrichtende innovaties. Met disruptive innovaties gaat ReCourse in de infomatieveiligheidsmarkt de strijd aan met gevestigde organisaties. Onze missie is dat wij de informatieveiligheid van uw organisatie sneller kunnen verbeteren tegen geringere kosten door ons niet te laten leiden door “het voortborduren op” algemeen geaccepteerde diensten en oplossingen.

ReCourse biedt een bewustwordingsmanagement methode met tooling aan, die op basis van recent wetenschappelijk onderzoek is ontwikkeld. Met deze ReCourse methode en tool worden van alle medewerkers individueel de kennis, de houding en het gedrag op het gebied van informatieveiligheid gemeten. De GAP’s worden daarmee helder in kaart gebracht. Alleen dan kan er individueel worden verbetert.

Uniek is dat medewerkers echt worden geholpen met die zaken die ze onvoldoende beheersen. Ze hoeven geen onderwerpen leren en of verbeteren die niet op hun van toepassing zijn.

Daarnaast is ReCourse sinds medio juli 2016 de eerste gecertificeerde partner in Nederland van het het disruptive SentinelOne product, door Gartner geplaatst in het innovatieve quadrant.

In Nederland hebben wij voor onze producten en diensten in korte tijd 10 overheidsorganisaties als klant kunnen verwelkomen waaronder een 7-tal gemeenten. In Amerika wordt het door ons aangeboden product tegen gijzelvirussen onder andere gebruikt door Netflix.

 

bewust in control met ReCourse

Per 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gewijzigd. De meest besproken wijziging heeft betrekking op de invoering van de zogenaamde meldplicht bij datalekken. De boetebevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) zijn aanzienlijk. Zo zijn zij bevoegd uw organisatie een boete op te leggen van maximaal 820.000 euro of 10% van uw omzet per incident, als u na een incident niet kunt aantonen dat u voldoende maatregelen op het gebied van informatieveiligheid heeft genomen.

ReCourse BV levert oplossingen voor het vergroten van de informatieveiligheid door middel van het vergroten van bewustwording en het verbeteren van kennis, houding en gedrag. Ook bieden wij het “ReCourse LMS” waarmee u grip op uw organisatie krijgt en door middel van monitoring en rapportages uw beleid naar interne en externe partijen kunt verantwoorden.

De medewerkers van ReCourse BV beschikken over jarenlange ervaring met de ontwikkeling van kennisoplossingen voor overheid en bedrijfsleven en de implementatie van overheidsbeleid bij bedrijven en overheden.

Onze beloften:

 • Wij helpen u bij het vergroten van de bewustwording en het verbeteren van de kennis, houding en het gedrag.
 • De eerste resultaten zijn al zichtbaar binnen 6 weken na de start.
 • Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.

 

Referenties

Onderstaande klanten hebben toestemming gegeven hier genoemd te worden.

contact

contactinformatie

 • Postbus 7382, 2701 AJ Zoetermeer
 • info@recourse.nl
 • 64087182
Uw bericht is verstuurd Uw bericht kon niet worden verstuurd, probeer later opnieuw